ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
dot
หมอเส็ง
หมอเส็ง
หมอเส็ง
หมอเส็ง
หมอเส็ง
dot
dot
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

 หมอเส็ง

 โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

 

 

ไม่ใช่โรคของกล้ามเนื้อโดยตรงแต่เป็นโรคที่เกิด จากความผิดปกติ ของเซลล์ประสาทนำคำสั่ง แล้วส่งผลทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง เนื่องจากขาดเซลล์ประสาทนำคำสั่งมาควบคุม ซึ่งเซลล์เหล่านี้ มีอยู่ในไขสันหลังและสมอง โดยที่เซลล์ประสาท นำคำสั่งเหล่านี้ค่อยๆเกิดการเสื่อมและตายไปในที่สุด และเนื่องจากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง  เอแอลเอส  เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ประสาทนำคำสั่ง จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โรคของเซลล์ประสาทนำคำสั่ง หรือโรคเซลล์ประสาทนำคำสั่งเสื่อม

สาเหตุของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง  เอแอลเอส

  ในปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุใดเซลล์ประสาทนำคำสั่งจึงเกิดการเสื่อม โดยสมมุติฐาน เชื่อว่า โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เอแอลเอส เกิดจากหลายเหจุปัจจุบันก่อให้เกิดโรคร่วมกันได้แก่ การมีปัจจัยบางอย่าง ทางพันธุกรรมซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัด ที่ทำให้เซลล์ประสาทนำคำสั่งมีโอกาสเสื่อมได้ง่ายกว่าบุคคลอื่น มีปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนของสารพิษ เช่น ยาฆ่าแมลง  สารโลหะหนัก รังสีหรือการติดเชื้อไวรัสบางชนิด  มาช่วยกระตุ้นส่งเสริมให้เซลล์ประสาทนำคำสั่งเกิดการทำงานผิดปกติร่วมกับ  อายุที่สูงขึ้นตามกาลเวลา ทำให้เกิดการเสื่อมสลายของเซลล์  อันเนื่องมาจากแบตเตอรี่คอยสร้างพลังงานให้กับเซลล์ที่เรียกว่า  ไมโตคอนเดรีย มีความผิดปกติ แต่สมมุติฐานเหล่านี้ ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ที่แน่ชัด

อาการและการดำเนินของโรคเอแอลเอส เป็นอย่างไร

   เริ่มต้นผู้ป่วยจะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงของมือ แขน ขา หรือเท้าข้างใดข้างหนึ่งก่อน เช่น ยกแขนไม่ขึ้นเหนือศรีษะ กำมือถือของไม่ได้ ข้อมือหรือข้อเท้าตก เดินแล้วหกล้มบ่อยหรือสะดุดย่อย ขึ้นบันไดลำบาก ลุกนั่งลำบาก เป็นต้น  อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงจะค่อยๆ เป็นมากขึ้นจนลามไปทั้ง 2 ข้าง ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงของแขนหรือขาทั้งสองข้าง ตั้งแต่ต้น นอกจากอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้ว ยังพบว่ามีกล้าเนื้อลีบ ร่วมกับกล้ามเนื้อเต้นร่วมด้วย ผู้ป่วยบางรายอาจมาพบแพทย์ครั้งแรกด้วยมือลีบหรือขาลีบ พูดไม่ชัด พูดเหมือนลิ้นแข็ง

 

คุณหมอเส็ง แนะนำ สมุนไพรหมอเส็ง ที่ช่วยท่านได้

 

    ติดต่อ คุณ ประวัติ  บุตรดา ผู้บริหารฉัตรเพชรหมอเส็ง โทร. 099-4293656

  Line ID : adt2508

 Facebook page :  Morsengamazingherb.com

 

 

   E-mail : morsengprawat@hotmail.com

 

จองคิวตรวจสุขภาพกับหมอเส็งฟรี...คลิ๊ก!!!